\
 

Dzieci polskie czy niepolskie?

Dzieci to dzieci. Niezależnie – gdzie się urodziły. Należy szanować ich prawa. Również prawo do kultywowania własnej kultury. Nawet poza granicami kraju, którego są obywatelami czy z którego pochodzą. Bo pochodzenie jest bardzo ważne i decyduje o nas. O naszej przyszłości, o naszej przeszłości, o naszym teraz – kim jestem i co robię. Nie wstydźmy się tego kim jesteśmy i jaką mamy za sobą przeszłość.

dzieciNo właśnie – czy Polacy poza granicami kraju mają prawo wychowywać swoje dzieci zgodnie ze swoimi zasadami czy powinni się przystosować od prawa panującego w danym kraju? O co chodzi z tymi wszystkimi historiami o odbieraniu dzieci w Polskich rodzinach za granicą (nawet powstał film na ten temat…)? Czy są to odosobnione przypadki, pojedyncze zdarzenia, czy naprawdę jesteśmy tak różni – że w imię innej kultury, dla dobra dziecka, powinniśmy porzucić swoje wartości?

Wiele by można opowiadać, wiele się słyszy. Z racji własnych doświadczeń życiowych – coś o tym mogę napisać. A warto pokazać światu jak jest naprawdę.

Copyright © 2018 Dzieciaki emigrantów